Mária Šajtlavová - RIA - Rozličný tovar - Dubovany